Gminny Dzień Sołtysa

Gminny Dzień Sołtysa

Dnia 17.03.2024 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbył się Gminny Dzień Sołtysa. Wydarzenie było podziękowaniem dla sołtysów za ich pracę, trud i zaangażowanie, z jakim Ci lokalni gospodarze wykonują obowiązki. Było to również podsumowanie kończącej się kadencji. Zaproszono wszystkich sołtysów i sołtyski z sołectw gminy Żółkiewka oraz radnych Rady Gminy. Zaproszenie przyjął również Senator Józef Zając wraz z żoną Panią Beatą Fałdą. Przybyłych gości powitali Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Kania, oraz Sekretarz Urzędu Gminy Pan Marcin Zając. Złożyli oni sołtysom życzenia pomyślności oraz wytrwałości w wypełnianiu swoich obowiązków. Sołtysi otrzymali dyplomy podziękowania z rąk obecnego na Sali Senatora Józefa Zająca, Wójta Gminy Żółkiewka oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Nie zabrakło słów uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz sołectwa i Gminy Żółkiewka. Podczas części artystycznej na scenie wystąpiła Kapela Wujka Romana.

Post a Comment