Gminny konkurs plastyczny „JA I MOJA RODZINA”

Gminny konkurs plastyczny „JA I MOJA RODZINA”

Zapraszamy do udziału w konkursie 🙂
Konkurs przeznaczony dla dzieci z klas 0 –  VI

Tematem pracy plastycznej „ Ja i moja rodzina”
jest ukazanie rodziny m.in..: podczas spędzania wolnego czasu w domu, bądź  na świeżym powietrzu w gronie rodziny; wspólnych zabaw,
niezapomnianych chwil na wycieczkach.

Prace należy złożyć do dnia 20 maja 2022 r.
w budynku organizatora konkursu
Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce
do godz. 16.00


Regulamin oraz karta zgłoszeń na
stronie internetowej oraz Facebooku OKS
Regulamin i Karta Zgłoszeń

 

Post a Comment