Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W niedzielę, 21.01 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce miało miejsce noworoczne spotkanie opłatkowe zorganizowane dla Kół Gospodyń Wiejskich należących do naszej gminy. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis, sekretarz UG Pan Marcin Zając, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Kania, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Żółkiewce ks. Marian Wiech, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Chłaniowie ks. Jerzy Koma, Prezes Stowarzyszenia Ziemi Olchowieckiej Pani Małgorzata Jędruszczak, panie należące do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Żółkiewka, oraz członkowie Kabaretu pod Siwym Włosem. Przybyłych gości powitała dyrektor OKS Pani Anna Podgórska. Po odczytaniu fragmentu ewangelii przez ks. Proboszcza Jerzego Komę i wspólnej modlitwie nastąpiło tradycyjne podzielenie się opłatkiem. Następnie głos zabrali Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis wraz z Przewodniczącym Rady Gminy oraz Sekretarzem UG składając życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Podczas części artystycznej, przybyli goście mogli posłuchać pięknych, tradycyjnych kolęd i pastorałek, obejrzeć „Szopkę Noworoczną” z repertuaru Kabaretu Pod Siwym Włosem. Na scenie zaprezentował się również Dziecięcy Zespół Wokalny działający przy OKS w Żółkiewce oraz Kapela Wujka Romana.

Post a Comment