Patroni 2021 roku

Patroni 2021 roku

Ten rok to czas wielkich rocznic gigantów polskiej literatury. Czterech spośród nich decyzją Sejmu RP stało się oficjalnymi patronami roku 2021.

 

Uchwałą sejmowa z 27 listopada ubiegłego roku zostali w ten sposób uhonorowani: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, a obok nich także mąż stanu, obrońca demokracji i polskiej kultury: kardynał Stefan Wyszyński. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

Poniżej przypominamy daty ważnych rocznic – nie tylko wymienionych powyżej patronów, ustanowionych przez Sejm, ale również innych wielkich mistrzów słowa, o których będziemy pamiętać przez kolejnych dwanaście miesięcy. Uzupełniliśmy je o cztery ważne wydarzenia z polskiej historii.

Warto dodać, że rok Stanisława Lema – jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, którego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej, przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano w nakładzie 30 milionów egzemplarzy – będzie obchodzony pod hasłem „Lem 2021 – widziałem przyszłość”.

Zgodnie z kalendarzem zaczynamy od uczczenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – według wielu ekspertów najwybitniejszego poety Pokolenia Kolumbów, następcy Słowackiego i Norwida. Baczyński był rówieśnikiem i kolegą z Liceum im. S. Batorego bohaterów polskiego podziemia: Jana Bytnara „Rudego” i Jana Zawadzkiego „Zośki”, którzy również urodzili się przed wiekiem.

 

 1. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego –  22 stycznia
 2. rocznica urodzin Stanisława Lema – 13 września
 3. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza – 9 października
 4. rocznica urodzin Tymoteusza Karpowicza –15 grudnia
 5. rocznica śmierci Gabrieli Zapolskiej –21 grudnia
 6. rocznica urodzin Czesława Miłosza –30 czerwca
 7. rocznica urodzin Cypriana Norwida –24 września
 8. rocznica urodzinJana Potockiego –8 marca
 9. rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego –8 maja
 10. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego –29 czerwca
 11. rocznica urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego –3 sierpnia
 12. rocznica wprowadzenia stanu wojennego –13 grudnia
 13. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej –17 marca
 14. rocznica III Powstania Śląskiego –2 maja
 15. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja –3 maja

 

Post a Comment