Rejonowe Eliminacje do 57. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Rejonowe Eliminacje do 57. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Jak co roku, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce był współorganizatorem Eliminacji Rejonowych 57. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, które odbyły się 07.05.2023 r w budynku OKS w Żółkiewce. Przybyłych licznie gości powitali Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce Pani Anna Podgórska. Skład komisji oceniającej występy artystyczne: prof. dr. hab. Tomasz Rokosz, profesor KUL, kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii; prof. dr. hab. Jan Adamowski, profesor UMCS, badacz kultury regionalnej, antropolog kultury; Pani Monika Kalińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Podczas eliminacji zaprezentowały się następujące grupy: zespół śpiewaczy z Woli Babki, zespół śpiewaczy Polesie, zespół śpiewaczy Fajsławianki, zespół śpiewaczy Siedliszczanki, zespół śpiewaczy Sami Swoi, kapela ludowa Kapela Wujka Romana, solistka Anita Jaworska, solistka Patrycja Stojańska, Adrianna Sawa jako uczeń oraz jako mistrz p. Teresa Sagan, instrumentalista Grzegorz Dzirba.

Jury postanowiło przyznać nominację na Wojewódzki Przegląd solistce Anicie Jaworskiej (GOK Łopiennik) jak również zespołom śpiewaczym: POLESIE z gminy Łopiennik oraz FAJSŁAWIANKI z gminy Fajsławice. Kolejny etap eliminacji odbędzie się 28.05. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Wszyscy artyści biorący udział w eliminacjach w Żółkiewce otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Wójta Gminy Żółkiewka oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Słowa podziękowania do wszystkich występujących skierował Pan Andrzej Osuch, pracownik Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i koordynator przeglądu. Na zakończenie członkowie komisji chętnie odpowiadali na pytania, udzielali konsultacji zespołom i solistom przeglądu. Ponadto wydarzeniu towarzyszyła wystawa malarstwa Pani Danuty Śniak – Filipczak oraz Pana Henryka Filipczaka, artystów mieszkających w Bzowcu. Wystawę można oglądać do końca maja w budynku OKS. Serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia w naszej galerii

Post a Comment