Uroczyste otwarcie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Żółkiewce

Uroczyste otwarcie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Żółkiewce

W piątkowe przedpołudnie dnia 31 stycznia, odbyło się uroczyste otwarcie Domu Dziennego Pobytu Seniora, który powstał w ramach realizacji wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020, przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Po poświęceniu placówki przez ks. proboszcza Mariana Wiecha, wszystkich obecnych powitał Wójt Gminy Jacek Lis. W otwarciu udział wzięli  m.in. posłanka na Sejm RP Teresa Hałas, senator Józef Zając, Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,  Małgorzata Frant-Błażucka – kierownik Oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Joanna Kakareko – koordynator projektu Senior + z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Jan Mróz członek zarządu powiatu krasnostawskiego, Marian Kania Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi. Na uroczystość została zaproszona delegacja seniorów z Dziennego Domu Seniora w Strzyżewicach. Podczas otwarcia Kabaret Pod Siwym Włosem działający przy Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce wystąpił z programem przygotowanym specjalnie na tą okazję. Pensjonariusze z Domu Seniora w Strzyżewicach również zaśpiewali kilka piosenek. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla wszystkich gości, przygotowanym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chłaniowie oraz pracowników Urzędu Gminy w Żółkiewce. Mieszkańców po 60. roku życia z terenu Gminy Żółkiewka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce zaprasza do korzystania z Dziennego Domu Senior +.
PW

 

Post a Comment