Wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Przypominamy, że od 3 kwietnia do 30 września 2023 r. Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2023 r.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Od 2023 roku stawka pomocy została zwiększona i wynosi:  8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków, 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków, 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Szczegółowe informacje, wnioski oraz wzory wypełnionych dokumentów dostępne w linku:

Pomoc dla KGW na realizację celów określonych w ustawie – Nabór 2023 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Post a Comment