WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WSPÓLNE PASJE”

WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WSPÓLNE PASJE”

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwu dniowych warsztatach historycznych realizowanych w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo – Wspólne pasje”. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Pospolite Ruszenie, a jednym z partnerów Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce.
Głównym celem trzy letniego projektu jest wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego oraz zbudowanie ponadregionalnej sieci współpracy w oparciu o dobro wspólne – dziedzictwo I Rzeczpospolitej.
W tym roku tematem wiodącym wydarzenia jest dziedzictwo Jagiellonów, szczególnie ostatniego z nich – Zygmunta Augusta. Największym osiągnięciem tego monarchy, którego 450 rocznicę śmierci będziemy obchodzić, było trwałe połączenie narodów Litwy i Polski w jeden (federacyjny) organizm państwowy.
Podobnie, jak w poprzedniej edycji odbędą się dwa spotkania stacjonarne (dzień po dniu) oraz jedno zdalne. Chcemy wprowadzić uczestników w świat live action role playing game.
LARP to rozbudowana forma gry narracyjnej, łącząca elementy teatru improwizowanego i dramy. W larpie każdy z uczestników jest jednocześnie aktorem, widzem i reżyserem.
W tym scenariuszu uczestnicy staną się reprezentantami i zwolennikami poszczególnych frakcji: polskich, rusińskich, litewskich, dyskutujących nad kształtem nowego zjednoczonego państwa. Bawiąć się, będą mogli posiąść umiejętności negocjacyjne, liderskie oraz oratorskie.
Uczestnicy wezmą udział w trwającym około czterech godzin larpie „Unia Lubelska”, a następnie w dyskusji dotyczącej ich wyborów i motywacji w trakcie zabawy.
Kolejnym etapem wydarzenia będą warsztaty tworzenia scenariuszy poświęconych lokalnym bohaterom wolnych elekcji lub innym wydarzeniom z historii polityczno-społecznej I RP. Na warsztatach porozmawiamy także o grach miejskich/terenowych.
Po warsztatach odbędzie się spotkanie zdalne, które będzie miało na celu dopracowanie i zaprezentowanie gotowych scenariuszy larpów związanych z lokalnym dziedzictwem. Najciekawsze zostaną umieszczona na portalu Wspólne Dziedzictwo.
Czekamy na Państwa zgłoszenia!!!
Szczególnie zachęcamy do udziału osoby dorosłe, zainteresowane historią i dziedzictwem kulturowym I RP.
Warsztaty odbędą się 8-9.06.2022 r. w budynku OKS
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Fundacji Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.

Post a Comment