2020 rok Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

2020 rok Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Dnia 3 października 2020 r. w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbył się XVII Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Konferencja pod hasłem ,,2020 Rok Hetmana Stanisława Żółkiewskiego’’  skupiła regionalistów  z województwa lubelskiego.

Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wójt Gminy Żółkiewka, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki. Konferencja została objęta patronatem: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego, Starosty Krasnostawskiego – Andrzeja Leńczuka.

Konferencja rozpoczęła się recytacją wierszy, napisanych wyjątkowo na tą okazję przez panią Ewę Dobrowolską. Wystąpienie dzieci wprowadziło publiczność w uroczysty nastrój.

Otwarcia sejmiku dokonał prof. Marian Surdacki – Przewodniczący WRTR. Następnie głos zabrali: Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Jacek Lis – Wójt Gminy Żółkiewka, Teresa Hałas – Poseł na Sejm RP, Józef Zając – Senator RP, Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości, prof. Andrzej Wac- Włodarczyk – Wiceprzewodniczący WRTR, generał Ryszard Hać – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski, w imieniu Starosty Krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka list odczytał Jan Mróz – Radny Rady Powiatu Krasnystaw. Zebranych powitała również Anna Podgórska – Dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce, Prezes Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie wręczył dyplom Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic z okazji 30 lecia działalności.

Rozpoczęła się część naukowa konferencji. Jako pierwszy wykład poprowadził dr Janusza Kłapeć, pt. ,,Hetman Stanisław Żółkiewski – strateg i obrońca Kresów Rzeczypospolitej’’. W dalszej części prof. Stefan Dousa – artysta, rzeźbiarz z Politechniki Krakowskiej poruszył kwestię budowy pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, prezentując swoje szkice i najnowszy projekt przedstawiający hetmana na koniu. Prezentacja multimedialna zawierała wizualizacje lokalizacji pomnika w różnych miejscach Żółkiewki.

Następnym punktem programu był spektakl pt. ,,Towarzysze ostatnich chwil Hetmana’’. Rekonstruktorzy w pięknych strojach przedstawili towarzyszy hetmana, którzy byli obecni podczas ostatniej wyprawy wojennej. Na zakończenie wystąpiła Kapela Wujka Romana działająca przy Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

Wydarzeniu towarzyszyły trzy wystawy, pierwsza pt. ,,Bohater o wielu twarzach’’, prezentująca różne oblicza hetmana: głowa rodu, gospodarz i fundator, obywatel, orator i pisarz, dyplomata oraz żołnierz i wódz. Druga wystawa, pt.  ,,Okruchy historyczne z podróży’’ opracowana przez gen. bryg. pil. dr Ryszarda Hacia, płk dr Andrzeja Marciniuka oraz zespół wydawniczy Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Trzecia wystawa fotograficzna przypominająca poprzednie konferencje regionalistów z 2016 r.  i 2018 r., przygotowana przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

Swoje stoisko miało również Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, które prezentowało dotychczasowe publikacje oraz promowało nową książkę, pt. ,,250 lat od erygowania kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Żółkiewce ‘’ autorstwa prof. Andrzeja Wac- Włodarczyka.

Na stoisku Poczty Polskiej S.A.  można było kupić specjalnie zaprojektowane trzy znaczki z logiem Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, znaczek z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim oraz znaczek z projektem pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Za pośrednictwem pracowników Urzędu Pocztowego w Żółkiewce można było wysłać specjalną kartkę okolicznościową z projektem pomnika hetmana i z przystawionym datownikiem okolicznościowymi. Walory filatelistyczne były wydane przez Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki we współpracy z Poczta Polską S.A. z okazji 400. rocznicy śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Nie zabrakło również stoiska z rękodziełem artystycznym pana Tomasza Rachwała z Dąbia. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Hetmanki’’ z Żółkiewki przygotowały regionalne potrawy do degustacji. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród gości konferencji. Ostatnim punktem sejmiku było Walne Zgromadzenie WRTR.

Wydarzenie relacjonowała Telewizja Polska na antenie TVP 3 LUBLIN. Redaktorzy Aneta Dyrla i Emil Paliwoda w programie Jesień z TVP 3 Lublin prowadzili krótkie rozmowy z gośćmi konferencji i zespołami artystycznymi działającymi przy Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Wywiadu udzielili również ksiądz proboszcz Marian Wiech i KGW ,,Hetmanki’’ z Żółkiewki oraz Aneta Tymicka koordynator Domu Senior+ w Żółkiewce.  Relacja online jest dostępna na stronie internetowej TVP 3 LUBLIN.

Za wsparcie finansowe dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Krasnymstawie oraz Bankowi Spółdzielczemu w Izbicy.

 

Post a Comment