Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu już za nami

Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu już za nami

Tradycją staje się to, iż Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce jest współorganizatorem Eliminacji Powiatowych do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 05.05.2024 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje do 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym- przeprowadzonych dla powiatu krasnostawskiego, świdnickiego oraz łęczyńskiego. Podczas eliminacji w Żółkiewce przybyłych licznie gości powitali Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis wraz z Dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce Panią Anną Podgórską. Podczas wydarzenia w sali widowiskowej ośrodka kultury zaprezentowało się 12 grup, w tym zespoły śpiewacze: Podkowa z Bychawy, Słowianki z Bychawki, Fajsławianki z Fajsławic, Siedliszczanki, Polesie z Borowicy, Z Woli Babki, Bzowianki z Bzowca oraz zespół śpiewaczy z Trawnik. Na scenie zaprezentowali się również soliści: Janusz Lipiec z Bychawy oraz Teresa Sagan z Suchodołów. Nie zabrakło występów kapel takich jak: Uroczysko z Krasnostawskiego Domu Kultury, Kapeli z GOKu w Trawnikach oraz Kapeli Wujka Romana. W skład komisji oceniającej występy artystyczne wchodzili: prof. dr. hab. Tomasz Rokosz, profesor KUL, kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii; prof. dr. hab. Jan Adamowski, profesor UMCS, badacz kultury regionalnej, antropolog kultury; Pani Elżbieta Kędzierska- Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Obecna była również Pani Ewa Sikora Chołody, która jest koordynatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Po przesłuchaniu wszystkich występujących jury postanowiło przyznać nominację na Wojewódzki Przegląd zespołom śpiewaczym: Fajsławianki z Fajsłąwic, Polesie z Borowicy oraz Zespołowi Śpiewaczemu z Woli Babki. W kategorii kapel ludowych nominację do Eliminacji Wojewódzkich otrzymały kapele: Uroczysko z KDK oraz Kapela z GOKu w Trawnikach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe podziękowania w formie dyplomów za udział oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez OKS. Miłym akcentem było podziękowanie od organizatorów, jakie otrzymał Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce za pomoc i współorganizację, złożone na ręce Pani dyrektor Anny Podgórskiej. Tegoroczne Wojewódzkie Eliminacje odbędą się w dniu 19. maja 2024 r. w CSK w Lublinie.

Post a Comment