Gminny Konkurs na Palmę, Pisankę, Stroik i Kartkę Wielkanocną

Gminny Konkurs na Palmę, Pisankę, Stroik i Kartkę Wielkanocną

Dnia 30 marca w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce został rozstrzygnięty konkurs wielkanocny. Otrzymaliśmy 84 wspaniałych prac. Powołane przez organizatora Jury oceniało prace konkursowe według kryteriów ujętych w regulaminie. W kategorii palma wielkanocna Jury oceniało: kompozycję palmy, zastosowane materiały, staranność i pracochłonność wykonania.

W kategorii stroik i kartka świąteczna ocenie poddano: pomysłowość, staranność i ogólne wrażenie. W kategorii pisanki wykonane metodą tradycyjną zwrócono uwagę na zastosowanie tradycyjnych wzorów i metod oraz na staranność wykonania. W kategorii pisanek współczesnych wykonanych dowolną techniką, podczas oceny zwrócono uwagę na propozycję zdobień i zastosowanie innowacyjnych technik, jak również na staranność wykonania.

NAGRODZENI

W I grupie wiekowej – uczniowie kl.0-III

kategoria palma: Maja Mrowińska

kategoria stroik: Magdalena Smaga, Anna Szpringer, Martyna Suszek, Patrycja Domoń, Anita Bartosiak

kategoria pisanka współczesna: Hanna Domańska

kategoria kartka: Dawid Mikuła, Igor Suszek

W II grupie wiekowej – uczniowie kl. IV-VI

kategoria palma: Joanna Daniło

kategoria stroik: Marta Daniło, Sara Podkościelna

kategoria pisanka współczesna: Marcelina Abram

kategoria kartka: Dawid Tymicki

W III grupie wiekowej – uczniowie kl. VII-VIII

kategoria stroik: Ewelina Furmaga

kategoria pisanka współczesna: Adam Daniło

kategoria kartka: Emilia Sobieszczańska

W IV grupie wiekowej – dorośli

kategoria palma: Mariola Mrowińska

kategoria stroik: Monika Zwolak-Dubaj

kategoria pisanka tradycyjna: Barbara Szałaj

kategoria pisanka współczesna: Mariola Mrowińska, Barbara Jaremek

 

 

Wyżej wymienione osoby zapraszamy po odbiór nagród. Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy do odbioru swoich prac oraz pamiątkowych dyplomów.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Nagrodzonym gratulujemy!

Post a Comment