Poświęcenie Krzyża Powstańców Styczniowych

Poświęcenie Krzyża Powstańców Styczniowych

3 maja 2020 roku na cmentarzu parafialnym w Żółkiewce poświęcony został krzyż z tablicą upamiętniającą Powstańców Styczniowych. Krzyż stoi obok do niedawna zapomnianego grobu weterana Powstania Styczniowego, Kacpra Szajnoga. Inicjatywa wyszła od Stowarzyszenia „Michalec 1864”, ale tak naprawdę renowację nagrobka Kacpra Szajnoga, uporządkowanie otoczenia grobu i postawienie krzyża przeprowadził opiekujący się cmentarzem Zbyszek Koprucha w większości własnym sumptem. Krzyż postawiono w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się inny krzyż, wielki i drewniany, poświęcony Powstaniu Styczniowemu i gdzie być może pochowani byli powstańcy. Doktor Lucjan Ważny, syn przedwojennego żółkiewskiego organisty w swoich wspomnieniach napisał, że w latach dwudziestych podczas trzeciomajowych pochodów zawsze na czele szło dwóch weteranów Powstania Styczniowego. Dzisiaj wiemy, że ci weterani to Kacper Szajnug z Żółkiewki i Józef Stasak ze Średniej Wsi, obaj zostali pochowani na cmentarzu w Żółkiewce, niestety grób Józefa Stasaka nie przetrwał. Jako trzeciego upamiętniono powstańca o nazwisku Kański i nieznanym imieniu. Kański pochodził z zaboru pruskiego i był pruskim żołnierzem, który uciekł do powstania. Służył w małym doborowym oddziale konnym dowodzonym przez Jana Nepomucena Rostworowskiego, oddział ten wchodził z kolei w skład zgrupowania dowodzonego przez Karola Krysińskiego. Kański zginął w potyczce z wojskiem rosyjskim pod Żółkiewką 23 grudnia 1863 roku.
Poświęcony 3 maja 2020 roku na żółkiewskim cmentarzu krzyż dowodzi, że Żółkiewka odzyskuje swoją historyczną i patriotyczną pamięć.

Lech Dziedzic Stowarzyszenie „Michalec 1864”

Post a Comment