Warsztaty historyczne w Ośrodku Kultury – 23, 24 września 2021 r.

Warsztaty historyczne w Ośrodku Kultury – 23, 24 września 2021 r.

Przez dwa dni, młodzież z klas VIII Szkoły Podstawowej w Żółkiewce uczestniczyła w warsztatach historycznych w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo – wspólne pasje”. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie w Krakowie, a partnerem Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce.
W czwartek 23 września odbył się wykład poświęcony m.in. wątkom bitwy chocimskiej, następnie młodzież z zaangażowaniem wczuła się w tematykę gier planszowych i fabularnych przygotowanych przez Stowarzyszenie.
W piątek 24 września odbyły się kolejne warsztaty poświęcone interpretacji dziedzictwa, czyli tworzenie przez młodzież opowieści na przykładzie lokalnego zabytku. W kościele pw. św. Wawrzyńca młodzież została podzielona na 4 grupy i zapoznana z faktami, na podstawie których powstały krótkie scenariusze poświęcone:
1. Portretom Franciszki i Tomasza Stamirowskich, którzy ufundowali kościół w Żółkiewce,
2. Inskrypcja znajdująca się w przedsionku kościoła,
3. Obraz św. Wawrzyńca,
4. Napis znajdujący się w zakrystii informujący o wizycie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę o hetmanie Stanisławie Żółkiewskim, napisaną przez prowadzących warsztaty.
Kolejnym etapem projektu będzie spotkanie online z uczestnikami warsztatów i stworzenie krótkich filmików na bazie powstałych opowieści.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Post a Comment