Przedstawiamy zimową odsłonę nowego budynku Ośrodka Kultury

Przedstawiamy zimową odsłonę nowego budynku Ośrodka Kultury

Przedstawiamy zimową odsłonę nowego budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce po modernizacji w ramach programu pod nazwą „Modernizacja budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce w celu nadania funkcji społecznych, kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” zrealizowanego w 2020r. przez Gminę Żółkiewka. Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Post a Comment