„Tam gdzie kwitną kasztany”

„Tam gdzie kwitną kasztany”

02.03.2023 r. o godz.16. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce miejsce miało wydarzenie poświęcone promocji książki biograficznej prof. dr. hab. Józefa Zająca pt. „Tam gdzie kwitną kasztany”.
W spotkaniu uczestniczyli autor książki, prof. dr. hab. Józefa Zając, któremu towarzyszyli Pani dr. Beata Fałda – prorektor ds. studenckich PANS w Chełmie, Pan Zygmunt Gardziński – kierownik działu ds. współpracy z zagranicą PANS w Chełmie, prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego przy PANS w Chełmie oraz Pan Marian Adamowicz, kolega ze szkolnych lat prof. Józefa Zająca. Obecni byli również Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis, Sekretarz Urzędu Gminy Pan Marcin Zając, dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej Pani Anna Podgórska, Pan prof. Andrzej Wac-Włodarczyk, dyr. Szkoły Podstawowej w Żółkiewce Pani Danuta Błaszczak, dyr. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie Pani Elżbieta Patyk, kierownicy Biblioteki Gminnej z Rudnika oraz Gorzkowa, nauczyciele ze SP w Żółkiewce, członkowie RTPŻ oraz mieszkańcy gminy Żółkiewka zainteresowani osobą prof. i książką którą napisał Pan Senator.
Józef Zając to naukowiec oraz nauczyciel akademicki, senator RP VIII, IX, i X kadencji. W latach 1973- 1996 pracował w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie uzyskał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych. W latach 1996-2018 był zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest specjalistą w zakresie analizy zespolonej i zastosowań matematyki w technice oraz ekonomii. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 130 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Jest autorem podręcznika poświęconego nawigacji i frazeologii lotniczej.
Pod jego kierunkiem powstały cztery rozprawy doktorskie. Jest współautorem dwóch patentów, a także czterech zgłoszeń patentowych. W latach 2002-2012 publikował w regionalnej prasie teksty publicystyczne z cyklu „Profesorskim okiem”. Był inicjatorem utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2001 r.) oraz jej pierwszym rektorem (2001-2016). Opracował nową koncepcję kształcenia lotniczego; z jego inicjatywy powstał pierwszy na ziemi chełmskiej Akademicki Port Lotniczy w Depułtyczach Królewskich (w 2014 r. uzyskał status lotniska).
Był także pomysłodawcą utworzenia bazy dydaktyczno-badawczej tj. Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000 r.). W 2005 r. trzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, a kilka lat później tytuł „Chełmianina roku 2010”. W 2015 r. wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego otrzymał order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, natomiast za działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady-Złoty Medal 100-lecia Polonii w Windsor (2019 r.).
Pasje Józefa Zająca to pilotaż samolotowy i szybowcowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo oraz łowiectwo.
Promocja publikacji była niezwykle ciekawym spotkaniem, podczas którego mogliśmy poznać zupełnie nową twórczość profesora poświęconą opowiadaniu o życiu siedmiopokoleniowych rodzin Suchorów, Zająców oraz Maciejewskich. Losy przodków Józefa Zająca przedstawione zostały na tle wydarzeń historycznych, przemian społecznych oraz kulturowych.
Przybyłych gości powitała dyrektor OKS Pani Anna Podgórska, która poprowadziła spotkanie z prof. Zającem, nadając mu ton dialogu. Podczas spotkania zagrał i zaśpiewał przyjaciel prof. Józefa Zająca- Marian Adamowicz. Fragmenty publikacji, nawiązujące do tematyki rozmowy profesora z prowadzącą spotkania dyrektor odczytał Zygmunt Gardziński, przybliżając tym samym twórczość Pana Senatora. Obecni na sali widowiskowej mieli możliwość wysłuchania ciekawostek oraz obejrzenia pokazu pamiątkowych zdjęć. Spośród uczestników spotkania, 10 osób wylosowało egzemplarz książki autora z imienną dedykacją.

Post a Comment