WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WSPÓLNE PASJE – warsztaty historyczne w Żółkiewce

WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WSPÓLNE PASJE – warsztaty historyczne w Żółkiewce

 

W dniach 08.06 – 09.06.2022 r. w budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się dwudniowe warsztaty historyczne  realizowane w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo – Wspólne pasje”. Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Pospolite Ruszenie w Krakowie, a jego partnerem Ośrodek Kultury w Żółkiewce.

Głównym celem trzy letniego projektu sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Fundacji Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030 jest wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego oraz zbudowanie ponadregionalnej sieci współpracy w oparciu o dobro wspólne – dziedzictwo I Rzeczpospolitej.

W tym roku tematem wiodącym wydarzenia było dziedzictwo ostatniego z Jagiellonów – Zygmunta Augusta. Największym osiągnięciem tego monarchy, którego 450 rocznicę śmierci będziemy obchodzić, było trwałe połączenie narodów Litwy i Polski w jeden organizm państwowy.

Podobnie,  jak w poprzedniej edycji, tak i w tym roku odbyły  się w Ośrodku Kultury dwa spotkania stacjonarne. Brali w nich udział uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej w Żółkiewce oraz młodzież z klasy I Zespołu Szkół w Żółkiewce.

Pierwszego dnia uczestnicy projektu zostali wprowadzeni w świat LARP, czyli  rozbudowanej formy gry narracyjnej, łączącej elementy teatru improwizowanego i dramy. Każdy z uczestników stał się jednocześnie aktorem, widzem i reżyserem. W scenariuszu larpa „Unia Lubelska” uczestnicy wcielali się w rolę reprezentantów i zwolenników poszczególnych frakcji: polskich, rusińskich oraz litewskich, dyskutujących nad kształtem nowego zjednoczonego państwa. Poprzez zabawę uczniowie mogli posiąść umiejętności negocjacyjne, liderskie czy oratorskie.

Drugi dzień poświęcony był tworzeniu scenariuszy o lokalnych bohaterach wolnych elekcji oraz innych wydarzeniach z historii polityczno-społecznej I RP. Uczniowie pracowali w czterech kilkuosobowych grupach, następnie przedstawiciel każdego z zespołów musiał przedstawić stworzoną przez grupę opowieść. Warsztaty miały na celu poszerzenie zainteresowania historią i dziedzictwa kulturowego I RP wśród młodzieży poprzez dyskusję dotyczącą ich wyborów i motywacji w trakcie zabawy.

W ramach warsztatów zaplanowane jest również zdalne spotkanie z uczniami szkół z Żółkiewki, którzy brali udział w warsztatach, mające na celu dopracowanie i zaprezentowanie gotowych scenariuszy larpów związanych z lokalnym dziedzictwem. Najciekawsze z nich zostaną umieszczone na stronie Wspólne Dziedzictwo.

 

Post a Comment